lev לתרומות

פנימיות נוער בסיכון – מה זה וכיצד הן יכולות לעזור לבני נוער במצבים שונים


פנימיות נוער בסיכון לצערנו הרב, בני נוער רבים לא נהנים מאפשרות לגדול במשפחה נורמטיבית, משפחה אשר דואגת לצרכים שלהם ומקדמת אותם. ישנם לא מעט בני נוער בישראל המוגדרים "נוער בסיכון", מדובר על צעירים וצעירות שישנה סכנה אמיתית אם הם ימשיכו לשהות בקרב בני משפחתם או בסביבת מגוריהם. הפתרון עבורם הן פנימיות נוער בסיכון. 

פנימיות נוער בסיכון אמורות לספק בית חם ואוהב לנערים ונערות אשר המדינה מחליטה להוציא אותם מביתם, על מנת להגן להם ולאפשר להם לגדול בצורה בטוחה. חשוב להדגיש, ההגדרה של נוער בסיכון היא לא בהכרח שהם גדלים בבתים אלימים, אלא אפשרי שנשללת מהם האפשרות לקבל את הזכויות הטבעיות המגיעות להם בתור ילדים והם אינם נהנים מאפשרות להתפתח בצורה תקינה ובטוחה. 

פנימיות נוער בסיכון – מה הן מציעות?

פנימיות נוער בסיכון מציעות, כאמור, לבני נוער מקום חם ואוהב בו הם לנים במהלך השבוע, זוכים לחינוך, תמיכה, עזרה ועוד. בפנימייה הם גדלים עם נערים ונערות בני גילם, תחת הדרכה של מדריכים מקצועיים ומנוסים, עם צוות של אנשי מקצוע הדואגים לכל הצרכים שלהם. בין אם זה בהיבטים לוגיסטיים, בריאותיים, תזונתיים, פרוצדוראליים ועוד. 

ישנן שלוש מטרות לפנימיות נוער בסיכון: 

מטרה ראשונה: להרחיק אותם מהבית והאזור בו הם גדלים, על מנת לאפשר להם לגדול ולחיות בבטחה. 

מטרה שנייה: לספק להם את כל הצרכים הרלוונטיים לחיים בטוחים ונוחים עבור בני נוער.

מטרה שלישית: להעניק להם כלים ותנאים שיאפשרו להם לרכוש השכלה, מקצוע, להתגייס לצבא ולקיים סגנון חיים נורמטיבי בעתיד. 

מדוע חשוב לקיים פנימיות נוער בסיכון?

נוער בסיכון, בדרך כלל, מגיע מהפריפריה החברתית. ממקומות חלשים מבחינה כלכלית. בהיעדר התערבות חיצונית, דוגמא פנימיות נוער בסיכון, יהיה מאוד קשה לספק את הצרכים שלהם, והם עלולים להתדרדר למקומות בעייתיים. לכן יש חשיבות רבה לפנימיות אלו ולאופן בו הן מתפקדות. 

ארגון מעגלים דואג גם להכשיר מדריכים וגם לספק מענה שלם וכולל עבור בני נוער בסיכון ובכך הוא דואג להבטיח את ביטחונם ועתידם.

lev לתרומות