lev לתרומות

מכינות קדם צבאיות דתיות


מכינות קדם צבאיות דתיותעולם המכינות הקדם צבאיות הדתיות החל כשעשרות הרמות גבה ליוו אותו, בטענות שמדובר במוסדות מיותרים שכן הנוער הדתי בין כה וכה בוחר ללכת ללמוד בישיבות תורניות. אולם, כפי שניתן לראות כיום כאשר עשרות מכינות קדם צבאיות פרוסות ברחבי הארץ, מדובר בצורך שזוהה בזמן והוא אף גדל וגדל במרוצת השנים עד שכיום נדמה שהמכינות הקדם צבאיות הדתיות דומיננטיות מאי פעם, וגם רבים שלא גדלו בחינוך הדתי בוחרים ללכת אליהן.

מה נותנות מכינות קדם צבאיות דתיות?

מכינות קדם צבאיות הוקמו כדי לתת מענה לשני דברים. הראשון שבהם הוא מתן מסגרת הכנה ותמיכה לבני נוער שסיימו את לימודיהם בתיכונים הדתיים ואינם מתכננים ללכת לישיבה ובעקבות כך להתגייס לצבא ישר ללא מסגרת הכנה כלשהי.

השירות הצבאי מורכב ומאתגר ולכן יש צורך בשנת הכנה אחת לפחות לפניו, שתעזור למי שעובר אותה לקבל כלים משמעותיים שילוו אותו גם בשירות הצבאי וגם בשנות חייו הבאות. המכינות הקדם צבאיות הדתיות באות לחזק את העולם הדתי והרוחני של השוהים בהן בד בבד עם חיזוק הזהות האישית והחברתית במדינת ישראל. תלמידי המכינות יכולים לנוע על כלל הספקטרום הדתי והמסורתי וזוהי גם אחת ממטרות המכינות, לייצר חיבורים בין בני נוער שונים בתכלית אחד מהשני.

הדבר השני עליו המכינות הקדם צבאיות שמות דגש הוא לרוב הכנה פרקטית לקראת הצבא. במכינות רבות שמים דגש על אימוני כושר ועל אתגרים מנטליים כדי להכין את הלומדים לשירות ביחידות קרביות ויחידות לוחמה מובחרות. הדבר נובע מתוך הכרת המציאות הביטחונית במדינת ישראל וההבנה שיש צורך במיטב הבנים לשרת בחזית ולהגן על המדינה. 

במרוצת השנים, עם התרחבות עולם המכינות, הוקמו מכינות ששמות לנגד עיניהן מטרות נוספות מלבד השתיים שהוזכרו לעיל. ישנן מכינות המתמקדות בחקלאות או התנדבויות וישנן מכינות ששמות לנגד עיניהן בעיקר את לימוד התורה המסורתי, שנעשה באופן קליל יותר ופחות מחייב מאשר בישיבות הקלאסיות אליהן נהוג ללכת לאחר סיום התיכון.

החשיבות של מכינות קדם צבאיות דתיות

המכינות הקדם צבאיות הדתיות מכשירות מאות ואלפי בחורים צעירים בשנה לשירות צבאי טוב יותר ולחיים מורכבים ומלאים יותר מבחינה ערכית ודתית. גם מי שיתרחק מהדת במרוצת השנים יישאר תמיד עם המטענים הרוחניים והחברתיים להם זכה במהלך תקופת המכינה, והחברים שהיו עימו במהלך התקופה המחשלת והמשמעותית הזו יישארו עימו זמן רב לאחר מכן.

lev לתרומות