lev לתרומות

חינוך בפריפריה – הרבה מעבר ללימודים


חינוך בפריפריה שנים רבות מדברים מומחים בתחום החינוך ואישי ציבור, על החשיבות של חינוך בפריפריה, מתוך הבנה שהיכולות של בני הנוער באזורים אלו אינן נופלות מהיכולות של בני נוער במרכז, הצרכים שלהם אינם שונים, והחשיבות בחינוך איננה פחותה. מנגד, התנאים שונים ולכן חשוב לייצר מערכות וכלים שיאפשרו לספק חינוך ברמה גבוהה שיעניק להם כלים ותנאים טובים יותר לעתיד. 

חינוך בפריפריה – מדוע זה נושא חשוב 

ישנן מספר סיבות מדוע יש משמעות רבה לנושא של חינוך בפריפריה:

ראשית, באופן טבעי, במרכז הארץ יש תנאים הרבה יותר טובים לילדים ובני נוער, מסיבות כלכליות ואחרות. אם לא נקפיד ונשים לב לנעשה בפריפריה החברתית, נגדיל את הפערים החברתיים באופן משמעותי ונגרום נזק עצום לחברה וכמובן לבני הנוער עצמם. 

שנית, מדובר על צעירים וצעירות עם יכולות גבוהות שיכולים להביא אותן לביטוי באופנים שונים. אם לא מייצרים עבורם את המערכות הנכונות ועוזרים להן, אזי שהיכולות האלה עלולים ללכת לאיבוד. זו תהיה פגיעה קשה בהם ובכלל בחברה שתאבד אותם ולא תוכל להיעזר בהם. 

שלישית, במקרים רבים, לצערנו, חינוך איכותי בפריפריה החברתית של מדינת ישראל, יכול לעזור לבני נוער זו האופציה היחידה המונעת מהם להישאר במעמד כלכלי נמוך ואף גרוע מכך, להתדרדר אל מקומות של פשע. בעזרת מורים ומרצים איכותיים, אפשר להימנע מכך ולשנות את מסלול חייהם לנצח. 

כיצר יוצרים חינוך ברמה גבוהה?

באופן טבעי, מערכת החינוך אמורה לייצר ולספק מוסדות חינוך איכותיים במרכז ובפריפריה. אפשר בין היתר, להיעזר גם במערכות וארגונים הפועלים עם ולצד המערכת. למשל, פנימיות, מכינות קדם צבאיות וגורמים אחרים המעסיקים מדריכים, מורים ומרצים, אשר יש להם ידע וניסיון מתאימים לכך. 

מקומות אלו מציעים תוכניות לימוד הכוללות לא רק את החומרים הנדרשים לבגרות אלא מעבר לכך, דברים העוסקים בזהות, אחריות, מודעות לחברה ולסביבה, פעילויות חברתיות ועוד. 

דוגמא טובה לכך הוא ארגון מעגלים אשר פועל בלמעלה מ-50 ערים ומספק חינוך בפרירפיה החברתית של מדינת ישראל, כולל מדריכים ומרצים מהשורה הראשונה אשר עובדים עם למעלה מ-4500 תלמידים ומספק להם את הכלים והתנאים לעתיד טוב יותר. 

 

lev לתרומות