lev לתרומות

הגדרה נוער בסיכון – כל מה שלא הבנתם על נוער בסיכון


הגדרה נוער בסיכוןבשנים האחרונות משתמשים בעולם החינוך יותר ויותר בהגדרה נוער בסיכון, אך נראה כי היא מאוד רחבה ולא ברור מה בדיוק היא אומרת. מיד נבין מה ההגדרה של נוער בסיכון, מי נכלל תחת הקטגוריה הזו ומה ניתן לעשות כדי לעזור לאותם נערים להשתקם ולהשתלב בחברה.

הגדרה נוער בסיכון: בני נוער או ילדים הנמצאים במצבים שמסכנים אותם, בסביבתם או במשפחתם, ואינם מקבלים תנאי ביטחון או התפתחות תקינה. הגדרה זו היא אמנם ברורה אך גם היא רחבה יחסית. 

מה מוביל בני נוער להיחשב בלי נוער בסיכון?

לפי הגדרה נוער בסיכון עלול להגיע למצב זה ממספר סיבות, ואת חלקן נסביר כעת:

• משפחה: כאשר העוגן המשפחתי של ילד או נער מתערער, לאוותו ילד סיכוי גבוה להידרדר. התא המשפחתי הינו העוגן שאמור להעניק לילדים ובני נוער מקום בטוח לגדול בו, להתפתח ולשוב אליו. 

• חברה: החברה הנמצאת מסביב לבני הנוער הינה משמעותית מאין כמוה. ילד הנתקל בקשיים חברתיים או סוציאליים כאלה ואחרים עלול להידרדר למצבי רוח בעייתיים, דיכאונות ואף נטיות אובדניות.

• התמכרות: הנוער בימינו חשוף לסוגים רבים של חומרים ממכרים, והתמכרויות מסוכנות מגיל צעיר עלולות להשפיע במהירות על בני הנוער ולדרדרם לתחומים ולסביבות מסוכנות.

אלה רק חלק מהסיבות העלולות לגרום לילד או נער להידרדר בחייו ולהגיע למצב הנחשב סיכוני.

 

מסגרות טיפול לנוער בסיכון

העולם כולו מתמודד עם קבוצות גדולות של נוער בסיכון, והמסגרות החינוכיות אט אט מתאימות עצמן גם לנערים הזקוקים ליותר סיוע או עזרה. במדינת ישראל משרד הרווחה ומשרד החינוך מציעים תכניות שונות לנערים מכל קצוות החברה שמטרתן לסייע להם להשתקם ולחזור לחיים שגרתיים ונוחים.

חלק מהמסגרות הינן מסגרות יום – בתי ספר, מועדוניות וכו', וחלק מהמסגרות הינן מסגרות סגורות כמו פנימיות מסוגים שונים. ארגון מעגלים הוא אחד הארגונים העוסק בתחום.

ארגון מעגלים

מעגלים הינו ארגון הפועל בקרב תלמידי תיכון בפריפריה החברתית בישראל, מתוך אמונה שגילאים אלה הינם שלב קריטי בעיצוב אופיים של בני הנוער ובקבלת ההחלטות שלהם לגבי המשך חייהם. 

מטרת הארגון הוא לחשוף את התלמידים לשלל מסלולים קדם צבאיים, כך שכל נער יוכל בדרך המתאימה לו ביותר לחזק את אישיותו ואת דרכי ההתמודדות שלו עם האתגרים הצפויים בחייו.

lev לתרומות