צוות העמותה

 

תוכנית בוגרים

   מוריה לוינבוק

  bogrot.maagalim@gmail.com

 

תוכנית בוגרים

  קרן אמרוסי

  keren@maagalim.org

 

פיתוח בוגרים

  דניאל שריקי

  daniel@maagalim.org

צוות העמותה