אודות

 

“מעגלים" הינו ארגון חינוכי-לאומי הפועל בקרב כתות יא' - יב' בפריפריה החברתית של מדינת ישראל.
הארגון הוקם בשנת 1998, מתוך אמונה כי גילאים אלה מהווים שלב קריטי בעיצוב אופיים של בני הנוער, כמו גם בתהליך קבלת ההחלטות שלהם לגבי העתיד - איזה אנשים הם יהיו? מה תהיה תרומתם לחברה? מה הם ירצו לעשות? כיצד הם ירצו להשיג זאת?
ארגון "מעגלים", באמצעות צוות מדריכים מוכשר ומיומן, מסייע לתלמידים להעמיק את המודעות בנוגע למקומם החברתי, את האחריות על עצמם ועל הסובבים אותם, את הזהות היהודית שלהם, את חשיבותו של שירות משמעותי במדינת ישראל ועוד.

במהלך הפעילות נחשפים התלמידים לשלל מסלולים קדם צבאיים בהם, כל אחד על פי דרכו, יכול להמשיך ולחזק את אישיותו ואת דרכי ההתמודדות שלו עם האתגרים בצפויים לו בחייו.

 

במרכז החזון שלנו עומד נוער ערכי ואכפתי, תורם ומלא מוטיבציה, ערוך ומוכן להתמודדות עם אתגרי החיים ובעל תחושת שליחות ושייכות לאומית וערכית.

 

זוכה אות הנשיא למתנדב 2017​

זוכה אות הנשיא למתנדב 2017​