מעגלים בתיכונים

 

 

ארגון "מעגלים" פועל בתוכנית שנתית מובנית, החושפת בהדרגה את בני הנוער לכלל מטרותיו ומאפשרת להם לבנות ולהתוות את עתידם ואת דרכם.
בשנה הראשונה לפעילות (כיתות י"א), מוקדשת הפעילות לבניית אמון; אמון בין המדריך לתלמידים, ואמון של כל תלמיד ביכולותיו. שנה זו נוגעת לבניית העולם האישיותי של התלמידים ובמוכנותם לתת ולתרום מעצמם לחברה.
בשנה השנייה (כיתות י"ב) אנו "עולים קומה" בהובלת תהליך הצמיחה האישית של כל תלמיד וההכוונה האופטימלית של דרכו ושל עתידו.

 

מעגלי התוכן בהם אנו פועלים:

 

 

מעגלי הכנה לחיים ערכיים

פיתוח אמונתו של התלמיד בערכו וביכולותיו, תוך עידוד להצבת מטרות ולקיחת אחריות

מעגלי התמודדות עם תרבות המערב והכנה לחיי משפחה פיתוח מודעות וכלים להתמודדות עם תרבות הרייטינג, הנהנתנות והמוחצנות והחלפתם בערכי האהבה, הכבוד והנאמנות.

מעגלי אמונה

גיבוש הזהות היהודית, המסורתית והדתית בטרם היציאה לחיים עצמאיים

 

מעגלי נתינה

פיתוח ערכי התרומה החברתית באמצעות פרויקט צ.א.ל.ה

 

מעגלי הכנה

לקראת שירות צבאי או התנדבותי משמעותי

מודל הפעילות

 

מפגשים שבועיים בבתי ספר, המועברים באמצעות מערך הדרכה מוסדר ומובנה.

 

 

מדריך/מנטור מיומן המהווה "מבוגר משמעותי" לבני הנוער ומזמין לתהליך ליווי פרטני

 

  

פעילויות חוץ אטרקטיביות, דוגמת סדנאות, סמינרים, מפגשים עם קצינים, סיורים ועוד

 

 

מיזם "מנהיגות ונתינה" למעורבות חברתית: הובלה עצמית של תהליך שיפור ממוקד בסביבת החיים של התלמידים

 

 

ליווי והכוונה של בוגרי התוכנית לקראת ובמהלך שירותם הצבאי ו/או ההתנדבותי

זוכה אות הנשיא למתנדב 2017​

זוכה אות הנשיא למתנדב 2017​