אבני יסוד

 

בפעילות ארגון "מעגלים" קיימות 4 אבני יסוד מרכזיות אשר מניעות את התהליך ומאפשרות לנו להגשים את מטרות הפעילות:

 

שיחות אישיות

בשיתוף מלא עם מחנכי הכיתות ועם הצוותים החינוכיים בבתי הספר, כל מדריך של "מעגלים" בונה קשר אישי בלתי אמצעי ובלתי תלוי עם בני הנוער אשר נמצאים תחת חסותו. שיחות אישיות אלו מסייעות בבניית קשר אישי משמעותי בין התלמיד למדריך ומהווה תנאי להמשך ההובלה וההכוונה של המדריך את התלמידים.

 

מפגש כיתתי קבוע
במפגש הכיתתי הקבוע מעלה מדריך "מעגלים" סוגיות חשובות לדיון מתוך מערכי ההדרכה של העמותה. הסוגיות, הנוגעות למעגלי החיים של התלמידים ולעתידם, מאפשרות להם להביע עמדות ולשמוע דעות מגוונות ביחס לכל סוגיה, לקבל הכוונה מהמדריך ומסביבתם הקרובה והתומכת (הכיתה) ולצאת עם כלים אופרטיביים להכרת עצמם ויכולותיהם.
במפגשים אלה, אנו ממליצים אף על השתתפות מחנך/ת הכיתה.

 

פעילויות חווייתיות
בכל שנה אנו מייצרים תוכנית שנתית של פעילויות חוויתיות - חינוכיות מחוץ לכתלי בית הספר: סדנאות, סמינרים, כנסים, מפגשי קצינים ואנשי שם בתחומם וכדומה.
התוכנית, המוטמעת בלו"ז הבית ספרי כבר מתחילת השנה, מייצרת עבור התלמידים "גאוות יחידה" על השתתפותם בתוכנית, מייצרת גיבוש קבוצתי וחושפת את בני הנוער לתכנים ערכיים אותם הם אינם פוגשים בחיי היומיום.
אנו רואים ערך רב בפעילויות הללו, אשר מנסיוננו, מהוות את השיא החווייתי של פעילות הארגון כולו.

 

שיתוף הצוות החינוכי
אנו מאמינים בהתגייסות מלאה של כלל הצוות החינוכי של בתי הספר לעבודה משותפת על המטרות החינוכיות המשותפות לנו. אנו רואים במדריכים שלנו "כלי עזר" להקניית הערכים החינוכיים המועברים בבית ובבית הספר, וככאלה, הם אינם יכולים לעבוד לבד, ללא שיתוף פעולה פרקטי וערכי מצד שאר הצוות החינוכי.
נסיוננו הרב מצביע על הקשר ההדוק המתקיים בין שיתוף הפעולה המלא בבית הספר לבין הצלחת התוכנית ותחושת המחוייבות של התלמידים אליה.
 

 

זוכה אות הנשיא למתנדב 2017​

זוכה אות הנשיא למתנדב 2017​