נתונים

מתרבות של "לא יכול" לתרבות של "הכי גבוה שאני יכול!"
תוצאות סקר על אפקט פרויקט מעגלים בבתי ספר

 

סקר זה בוצע בקיץ 2015 ובמסגרתו רואיינו 171 בני נוער, מתוכם 109 בוגרי תוכנית מעגלים. הסקר נועד לבחון את השיפור במספר מדדים אותם הציבה מעגלים כיעדים לשיפור. מתוצאות הסקר אכן נראה אפקט השפעה מאוד חיובי בכל הפרמטרים של אהבת הארץ, הנכונות לתרומה חברתית, הנכונות לשירות משמעותי ולביצוע תפקידי פיקוד, והרצון להשכלה גובהה. את הסקר ערך מכון מידע שיווק CI.

זוכה אות הנשיא למתנדב 2017​

זוכה אות הנשיא למתנדב 2017​